Đề tài Biện pháp rèn kỹ năng chia các số thập phân cho học sinh lớp 5

Chúng ta đều biết rằng, bậc Tiểu học là bậc học được coi là nền tảng. Trong đó, môn Toán là một trong những môn học có vị trí đặc biệt quan trọng trong quá trình dạy học ở tiểu học . Nếu coi nội dung môn Toán ở các lớp 1, 2, 3, 4 là sự mở đầu thì nội dung môn Toán ở lớp 5 là sự kế thừa và phát triển ở mức cao hơn, hoàn thiện và sâu hơn; trừu tượng, khái quát và tường minh hơn. Do đó, cơ hội hình thành và phát triển các năng lực tư duy, trí tưởng tượng không gian, khả năng diễn đạt cho học sinh phong phú và vững chắc hơn so với các lớp trước. Như vậy, nội dung dạy học toán ở lớp 5 sẽ giúp chúng ta đạt được những mục tiêu dạy học toán không chỉ ở lớp 5 mà còn ở toàn bậc Tiểu học. Quá trình dạy học môn Toán ở lớp 5 luôn luôn gắn với việc củng cố ôn tập các kiến thức và kĩ năng cơ bản của môn Toán ở câc lớp 1, 2, 3, 4.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC