Đề tài Bồi dưỡng năng lực tư duy sáng tạo cho học sinh lớp 11 thông qua xây dựng và sử dụng bài tập thí nghiệm chương Dòng điện không đổi

Dựa trên thực tiễn dạy học Vật lí ở các n-ớc tiên tiến, các chuyên gia giáo dục đã khẳng định rằng, bài tập thí nghiệm (BTTN) có vai trò và tác dụng rất tốt đối với việc bồi d-ỡng t- duy sáng tạo cho học sinh (HS) nh-: - Bồi d-ỡng năng lực nhận thấy vấn đề mới trong điều kiện quen biết (tự đặt câu hỏi cho mình và mọi ng-ời về bản chất của các hiện t-ợng vật lí). - Bồi d-ỡng cho HS khả năng huy động những kiến thức đã học vào giải quyết tình huống mới trong thực tiễn. - Bồi d-ỡng năng lực biết đề xuất các giải pháp khác nhau khi phải xử lí một tình huống mới. Do đó sử dụng BTTN là một trong những h-ớng đáp ứngđ-ợc yêu cầu đổi mới ph-ơng pháp dạy học Vật lí hiện nay. Thế nh-ng qua điều tra chúng tôi thấy rằng BTTN hầu nh- không đ-ợc nhắc đến trong dạy họcVật lí ở các tr-ờng THPT. Trong khi đó điều kiện để sử dụng BTTN thì không quá ngặt nghèo, nhất là đối với những BTTN chỉ đòi hỏi thiết bị đơn giản, thời gianthực hiện ở ngoài giờ lên lớp. Từ thực trạng đó, chúng tôi đã tập trung nghiên cứu tiến trình xây dựng và sử dụng BTTN cho ch-ơng “Dòng điện không đổi” ở Vậtlí lớp 11 nâng cao THPT. Trong t-ơng lai sẽ mở rộng cho những ch-ơng khác trong ch-ơng trình của bộ môn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC