Đề tài Các giái pháp phát triển nhà ở người thu nhập thấp tại tp Hồ Chí Minh

1. SỰ CẦN THIẾT NGHIÊN CỨU Việt Nam đang trong quá trình hội nhập và phát triển, đô thị hoá tăng nhanh dẫn đến sự phân hoá giữa người nghèo và người giàu tại các đô thị khá rõ rệt. Những người thu nhập thấp đô thị đang phải đương đầu với vấn đề thiếu nhà ở hoặc ở trong các khu ở tồi tàn, chật chội và hệ thống hạ tầng quá tải do họ không có khả năng về kinh tế để có cho mình một chỗ ở tốt hơn. Do vậy tìm ra một giải pháp phát triển về thiết kế, xây dựng các khu ở, nhà ở cho người thu nhập thấp hiện đang là một trong những vấn đề cấp thiết tại các đô thị Việt Nam và tp.HCM nói riêng. 2. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI : MỤC TIÊU - Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp kiến trúc, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng cho nhà ở đối với người thu nhập thấp. NỘI DUNG 1. Nghiên cứu thực trạng nhà ở cho người thu nhập thấp tại các tp.HCM và đề xuất các giải pháp kiến trúc, công nghệ xây dựng, vật liệu xây dựng cho nhà ở đối với người thu nhập thấp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC