Đề tài Các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty TNHH chứng khoán thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Thị trường chứng khoán Việt Nam bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2000. Từ một thị trường với vài chục mã số giao dịch và số lượng ít ỏi các nhà đầu tư.cùng với sự phát triển của nền kinh tế và tác động tích cực của việc Việt Nam trở thành thành viên của WTO, đã có sự bùng nổ dữ dội, minh chứng là hàng trăm doanh nghiệp có uy tín đã tiến hành cổ phần hoá và tham gia niêm yết, khối lượng giao dịch từ một vài tỷ đồng đã tăng lên hàng nghìn tỷ mỗi phiên.Sự tăng trưởng nhanh chóng của thị trường chứng khoán là một tín hiệu đáng mừng, báo hiệu sự khởi sắc của nền kinh tế đất nước, tuy nhiên rất có thể nó cũng sẽ mang tới những ảnh hưởng tiêu cực cho sự phát triển vĩ mô của đất nước. Không thể phủ nhận được chỉ số lạm phát khá cao và đáng lo ngại những tháng cuối năm 2007 có sự “đóng góp” do sự tăng trưởng nóng của thị trường chứng khoán. Để thị trường phát triển đúng hướng, an toàn và ổn đinh, hạn chế được những rủi ro phát sinh, có rất nhiều việc phải làm: từ các nhà hoạch định chính sách vĩ mô tạo ra khung pháp lý, cơ chế chính sách chặt chẽ để quản lý thị trường một cách hữu hiệu, đa dạng hoá các sản phẩm, dịch vụ kể cả các sản phẩm phái sinh.trong đó việc nâng cao chất lượng hoạt động của các công ty chứng khoán cũng là một yếu tố rất quan trọng nhất là trong điều kiện số lượng các công ty tăng nhiều và nhanh như hiện nay. Một tổ chức kinh doanh chứng khoán chuyên nghiệp thực hiện nhiều nghiệp vụ khác nhau như môi giới, tư vấn, bảo lãnh phát hành.trong đó mỗi nghiệp vụ đều phức tạp và quan trọng cho sự thành công của mỗi doanh nghiệp. Nó không chỉ mang lại lợi nhuận rất lớn cho công ty chứng khoán mà nghiệp vụ này còn là tiền đề và tạo cơ sở cho các nghiệp vụ khác cùng phát triển, và phải chịu ảnh hưởng của rất nhiều nhân tố khác nhau nên nếu tổ chức không tốt, chỉ một khâu nào đó trục trặc có thể dẫn đến rủi ro, thua lỗ cho công ty. . Vì thế, nâng cao nhận thức và nắm bắt kịp thời các văn bản pháp luật, chế độ chính sách về chứng khoán và kinh doanh chứng khoán là nhu cấu thiết yếu đối với những người hành nghề chứng khoán. Xét ở góc độ đó chúng tôi muốn dành thời gian để tập trung nghiên cứu về hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán thông qua việc phân tích hoạt động của công ty TNHH chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam (VSBC). Một trong những công ty chứng khoán hàng đầu của Việt Nam, được thành lập ngay từ lúc thị trường chứng khoán bắt đầu đi vào hoạt động với đề tài: " Các hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty TNHH chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam’’.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC