Đề tài Các nguyên tắc của tổ chức thương mại thế giới (WTO) và cơ hội, thách thức của Việt Nam khi gia nhập WTO

Cựng với xu thế toàn cầu hóa hiện nay, Tổ chức thương mại thế giới (WTO) kế thừa Hiệp định chung về thuế quan và mậu dịch (GATT) bắt đầu hoạt động từ 1/1/1995 nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho sự phỏt triển của hệ thụng thương mại đa biờn, đảm bảo cạnh tranh cụng bằng, lành mạnh, xoỏ bỏ dần cỏc rào cản trong thương mại quốc tế. Từ đú cho đến nay, WTO đó khụng ngừng mở rộng cả vế quy mụ lẫn phạm vi hoạt động của mỡnh, đó thực sự khẳng định được vai trũ quan trọng của mỡnh trong quỏ trỡnh tự do hoỏ thương mại quốc tế. Cựng với hệ thống cỏc quy tắc, nguyờn tắc, cỏc Hiệp định của mỡnh,WTO đó tạo ra một hành lang phỏp lý để từ đú cỏc nước cú thể đẩy nhanh tiến hành tiến trỡnh toàn cầu hoỏ, tự do thương mại, đồng thời tiếp nhận những cơ hội thuận lợi để phỏt triển nền kinh tế của mỡnh. Tuy nhiờn, hoạt động của WTO cựng với hệ thụng cỏc nguyờn tắc và hiệp định của mỡnh khụng phải lỳc nào cũng cú lợi và đảm bảo được sự cụng bằng cho cỏc nước thành viờn, đặc biệt là đối với cỏc nước đang phỏt triển. Để cú thể tỡm hiểu rừ hơn về những ảnh hưởng của WTO đến sự phỏt triển nền kinh tế của Việt Nam, em đó lựa chọn đề tài: “ Các nguyên tắc của tổ chức thương mại thế giới (WTO) và cơ hội, thỏch thức của Việt Nam khi gia nhập WTO” làm tiểu luận của mỡnh. Do tớnh phức tạp của vấn đề nghiờn cứu và do trỡnh độ cú hạn của người viết mụn học này khụng trỏnh được nhiều thiếu sút. Vỡ vậy em rất mong nhận được sự gúp ý của cỏc thầy cụ giỏo để bài tiểu luận này được hoàn chỉnh hơn. Em xin chõn thành cảm ơn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC