Đề tài Các phản ứng gây nổ? (từ các chất vô vơ). Phạm vi ứng dụng, biện pháp đề phòng

Hóa học vô cơ là nghiên cứu về thành phần hóa học của vật liệu từ nguồn gốc phi sinh học.Thông thường điều này đề cập đến các nguyên liệu không chứa liên kết cacbon –hidro.Hóa học vô cơ “ nghiên cứu đủ thứ trên đời”(Gary Miessler ,2004) bao gồm các yếu tố có mặt trong bảng tuần hoàn và hợp chất của chúng.Giữa các đơn chất và hợp chất xảy ra tương tác qua lại đó là phản ứng hóa học và nó có vô vàn ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Hóa học ảnh hưởng rất nhiều tới trái đất tới cuộc sống con người,động thực vật sinh vật.Với sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật thì tác động của hóa học ngày càng là vấn đề nan giải .Một khía cạnh của hóa học – đời sống là các vụ nổ xảy ra trong thực tế,hiện tượng này xảy ra ngày càng nhiều và để lại hậu quả nghiêm trọng.Trong đó có các vụ nổ của các hợp chất vô cơ và của các hợp chất hữu cơ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC