Đề tài Các phương pháp nâng cao độ nhạy của phép phân tích bằng quang phổ phát xạ nguyên tử

Chúng ta biết rằng trong phương pháp phổ phát xạ nguyên tử (AES) ta cần phải có các nguồn kích thích đốt nóng mẩu vật và kích thích nguyên tử lên các trạng thái năng lượng cao. Thông thường quá trình này thực hiện bằng cách đốt nóng mẫu vật đến hàng nghìn độ C mà ở đó các mẫu vật chỉ tồn tại dưới dạng hoá hơi. Do vậy nguồn sáng quang phổ là yếu tố quan trọng của phương pháp này. Nguồn sáng quang phổ đầu tiên được con người sử dụng đó là ngọn lửa khí đốt như ngọn lửa của hỗn hợp khí đốt, chẳng hạn hỗn hợp khí hiđrô và oxi cho nhiệt độ cở 2600 0 C , hỗn hợp khí acetylence và oxi cho nhiệt độ cở 3000 0 C . Nhược điểm của phương pháp quang phổ phát xạ dùng khí đốt là ngọn lửa trong quá trình đốt mẫu và công phá mẫu có thể không ổn định, điều này dẫn đến nhiệt độ của mẩu vật có thể bị thăng giáng và cường độ phát xạ của các vạch phổ cũng bị thăng giáng. Hậu quả của sự thăng giáng này là sai số đến phép đo nhất là phép đo định lượng. Phương pháp quang phổ phát xạ sữ dụng thông dụng nhưng bị hạn chế vì nhiệt độ tối đa của ngọn lửa tạo ra được không vượt quá 3000 0 C . Ngày nay, phương pháp quang phổ kế ngọn lửa thường đựơc sử dụng để phân tích các nguyên tố đa lượng có thế ion hoá thấp (như kim loại kiềm, kiềm thổ như: Mg, K, Po, Na,.). Để phân tích các nguyên tố hoá học có thế ion hoá cao hơn bằng phương pháp quang phổ phát xạ người ta thường sử dụng nguồn sáng quang phổ được tạo ra bởi sự phóng điện trong chất khí, những nguồn này thường là nguồn phóng điện hồ quang một chiều, xoay chiều, những nguồn sáng bằng tia lửa điện cao áp, nguồn sáng Plasma (ICP). Như vậy, trong phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử thì nguồn sáng quang phổ đống một vai trò to lớn trong việc xác định cấu tạo của mẫu. Tôi nhận thấy rằng việc tạo ra một nguồn có nhiệt độ cao, ổn định là một việc làm rất cần thiết. Muốn nâng cao phẩm chất nguồn thì ngoài yếu tố cấu tạo của nguồn người ta còn có thể đưa ra các phương pháp nhằm nâng cao độ nhạy của phép phân tích quang phổ phát xạ nguyên tử. Như đưa vào nguồn một số chất phụ gia thích hợp, đưa vào nguồn một điện trường hoặc một từ trường hoặc dùng phương pháp phát xạ cộng hưởng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC