Đề tài Các phương thức bảo vệ Quyền sở hữu

Trong thực tế hiện nay tình trạng xâm phạm quyền sở hữu xảy ra rất đa dạng và phong phú. Có rất nhiều vụ việc bảy sinh gây bức xúc cho nhiều chủ sở hữu và việc bảo vệ quyền sở hữu đang là vấn đề được nhiều người quan tâm. Do đó, việc tìm hiểu về các phương thức bảo vệ quyền sở hữu có ý nghĩa to lớn trong việc giải quyết những vấn đề nêu trên. Mục đích nghiên cứu đề tài: “Các phương thức bảo vệ quyền sở hữu” là nhằm làm rõ thế nào là bảo vệ quyền sở hữu, các phương thức bảo vệ quyền sở hữu theo Bộ luật Dân sự hiện nay, những ưu điểm của các phương thức đó, hạn chế của các phương thức bảo vệ quyền sở hữu và một số phương hướng hoàn thiện. Nhận thấy tầm quan trọng của đề tài này nên em đã quyết nghiên cứu và làm rõ đề tài trên. Mong thầy, cô nhận xét và giúp đỡ để bài viết của em thêm hoàn chỉnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC