Đề tài Các quy trình thực hiện một giao dịch xuất khẩu thanh long ngoại thương của công ty TNHH thanh long Hoàng Hậu

Hoạt động kinh doanh thương mại quốc tế đã diễn ra rất lâu và phát triển ngày càng mạnh mẽ trên thế giới trong những năm thuộc thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21. ở Việt Nam, sau khi nền kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường đã có những chuyển biến tốt đẹp và giành được nhiều thành quả to lớn trong lĩnh vực này. Cùng với xu hướng mở cửa của nền kinh tế thế giới, đất nước ta cũng đã từng bước hoà nhập nền kinh tế trong nước với nền kinh tế trong khu vực và toàn cầu. Chỉ trong một thời gian ngắn các doanh nghiệp đã kịp thời thâm nhập thị trường, mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài làm tăng nhanh tỷ trọng xuất nhập khẩu góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của cả nước. Trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam cũng như nhiều nước đang phát triển khác gặp vô vàn khó khăn trong lĩnh vực kinh doanh thương mại. Đặc biệt sau hai năm sau ngày gia nhập vào tổ chức thương mại thế giới WTO, đến nay Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của tổ chức thương mại lớn nhất hành tinh này, và bên cạnh những lợi ích có thể nhìn thấy được một cách rõ ràng luôn tiềm ẩn những rủi ro và khó khăn khi chúng ta ngày một hội nhập sâu hơn vào nền kinh tế thế giới. Đặc biệt trong lĩnh vực ngoại thương, lĩnh vực mà các doanh nghiệp thương mại Việt Nam, về mặt trình độ và kinh nghiệm không thể sánh bằng các tập đoàn kinh tế thương mại thế giới, tuy lợi nhuận cao nhưng đi kèm với nó là rủi ro khôn lường.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC