Đề tài Các sản phẩm huy động vốn và lãi suất

Là loại tiền gửi mà khách hàng có thể rút ra bất cứ lúc nào. Khách hàng có thể yêu cầu ngân hàng trích tiền trên tài khoản để chuyển trả cho người thụ hưởng, hoặc chuyển số tiền được hưởng vào tài khoản này . Đối với tài khoản tiền gửi này , mục đích chính của người gửi tiền là nhằm đảm bảo an toàn về tài sản và thực hiện các khoản thanh toán qua ngân hàng, do vậy , nó còn được gọi là tiền gửi thanh toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC