Đề tài Các tranh chấp bất đồng trong hoạt động xuất nhập khẩu và cách giải quyết

Người bán giao hàng không đúng thời hạn, địa điểm, thiếu số lượng,không đúng chất lượng không đúng tên gọi, quy cách, chủng loại ,hoặc không giao hàng )  Về số lượng:  Người bán phải giao hàng phù hợp với hợp đồng về mặt số lượng. Như vậy, người bán bị coi là vi phạm hợp đồng khi chỉ giao một số lượng hàng hóa thực tế ít hơn số lượng quy định.  Người mua có quyền từ chối phần dư ra khi người bán giao vượt quá số lượng. - Trường hợp đối tượng của hợp đồng là những hàng hóa cá biệt, hàng đặc định hoặc các mặt hàng số lượng nhỏ với đơn vị đo là cái, chiếc như máy móc thiết bị, ô tô, xe gắn máy, -> người bán buộc phải tuân thủ đúng số lượng trong hợp đồng. - Đối tượng của hợp đồng là các mặt hàng đồng loại mà số lượng được xác định bằng các đơn vị đo trọng lượng, khối lượng, dung tích như tấn, tạ, mét khối như ngũ cốc, nguyên vật liệu, và hợp đồng thường quy định một số lượng phỏng chừng -> người bán có quyền giao với số lượng chênh lệch trong tỷ lệ dung sai quy định.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC