Đề tài Các trình duyệt web phổ biến hiện nay, nhận xét đánh giá về thị phần sử dụng của các trình duyệt này trên thế giới và tại Việt Nam

Trước hết ta hiểu Trình duyệt web: là một phần mềm ứng dụng cho phép người sử dụng truy cập, xem và tương tác với các văn bản, hình ảnh, video, nhạc và các thông tin khác thường là ở trên một trang web của một website trên mạng toàn cầu hoặc mạng cục bộ. Văn bản và hình ảnh trên một trang web có thể chứa liên kết tới các trang web khác của cùng website hoặc website khác. Trình duyệt web cho phép người sử dụng truy cập các thông tin trên các trang web một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua các liên kết đó. Trình duyệt web sử dụng định dạng HTML để hiển thị, do vậy các trang web có thể hiển thị khác nhau với các trình duyệt khác nhau. Hiện nay, có rất nhiều các trình duyệt web trên máy tính cũng như trên các thiết bị di đông. Nhưng các trình duyệt web phổ biến nhất trên thế giới vẫn là Internet Explorer (Microsoft), Chrome (Google), Firefox (Mozilla), Safari (Apple) và Opera (Opera Software).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC