Đề tài Các vấn đề pháp lý và hệ thống luật pháp về tài liệu điện tử

Sựthừa nhận tài liệu điện tửtrong các thủtục pháp lý Tài liệu điện tửtrong các hệthống thông tin ngày nay có thểdễ dàng bịchỉnh sửa mà không hề đểlại bất kỳmột dấu vết nào. Chính vì lẽ đó mà giá trịcủa chúng nhưlà bằng chứng trước toà nhìn chung là yếu, nếu không muốn nói là chúng không được thừa nhận. Trái lại, nhiều cơquan, tổchức đã tựkhám phá ra rằng họrất dễbịtổn hại trước việc bịphát hiện và đưa ra trước toà một thông tin bất kỳnào đó được tìm thấy trên máy tính của họ, thậm chí là những thông tin không đáng tin cậy và những tài liệu đã được xoá đi một cách cẩn thận. Tiến bộliên quan tới các vấn đềnày chỉcó thể đạt được nếu như các hệthống thông tin được thiết kế đểgiữlại được bằng chứng tin cậy và an toàn vềtất cảcác hoạt động tác nghiệp và nếu nhưcác cơ quan, tổchức thực hiện các chính sách, quy trình thủtục và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực này. Các phương pháp đặc biệt cần phải được thực hiện và các quy định quốc tếcần phải được thiết lập nhằm bảo đảm tính xác thực của những thông tin được chuyển tải thông qua các mạng công cộng nhưInternet chẳng hạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC