Đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm gạch ốp lát của tổ chức

Trong những năm qua nền kinh tế Việt Nam phát triểnvới tốc độ khá cao. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, tốc độ đô thị hoá trong những năm qua cũng tăng nhanh và dự kiến sẽ tiếp tục tăng nhanh trong những năm tới. Dân số ngày càng tăng làm cho nhu cầu về nhà ở cũngtăng tương ứng làm cho ngành xây dựng ngày càng phát triển. Cùng với sự gia tăng đó nhu cầu về các sản phẩm gạch ốp lát cũng đang tăng lên. Nắm được nhu cầu này, các công ty sản xuất sản phẩm gạch ốp lát (như gạch men, gạch granite.) liên tục mở rộng sản xuất và xây dựng thêm các nhà máy sản xuất gạch mới. Tuy nhiên sự gia tăng công xuất này đã làm cho cung đang vượt quá cầu. Các công ty đang sản xuất với côngsuất thấp hơn so với công suất thiết kế. Việc tìm đầu ra cho sản phẩm đang gặp rất nhiều khó khăn. Khi tìm hiểu về vấn đề tìm đầu ra cho sản phẩm gạchốp lát, chúng tôi nhận thấy rằng khách hàng là các đại lý vật liệu xây dựng, các tổ chức thương mại trong ngành đóng góp khoảng 80% doanh thu của doanh nghiêp. Do đó làm thế nào để thoả mãn nhóm khách hàng này đóng vai trò sống còn đối với các công ty sản xuất gạch ốp lát hiện nay. Đề tài: ” các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản phẩm gạch ốp lát của tổ chức” nhằm xác định đâu là yếu tố quyết định mua sản phẩm gạch ốp lát của một tổ chức, mối quan hệ giữa các yếu tố này với từng nhóm tổ chức khác nhau.nhằm giúp doanh nghiệp thoả mãn tốt hơn nhu cầu của nhóm khách hàngnày.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC