Đề tài Câu hỏi trắc nghiệm lứa tuổi và sư phạm

Loại câu hỏi đúng - sai Mỗi câu hỏi loại đúng sai có hai phần: Phần thứ nhất là một câu hoặc một mệnh đề, trong đó có nội dung thông tin cần được khẳng định hoặc phủ định. Phần thứ hai là hai từ có tính khẳng định (đúng) hoặc phủ định (sai). Nhiệm vụ của người làm trắc nghiệm là đọc kĩ câu hỏi. Sau đó tích dấu (x) sát chữ đúng hoặc sai theo lựa chọn của mình. Ví dụ: Câu 13: Nền văn hoá - xã hội quyết định trực tiếp sự hình thành và phát triển tâm lí trẻ em. Đúng------- Sai-------(x) Câu 1: Do sự phát triển cơ thể không cân đối nên thiếu niên thường có những cử động lúng túng, vụng về. Đúng-------(x) Sai------- 2. Loại câu hỏi lựa chọn Trong mỗi câu hỏi lựa chọn có hai phần: Phần dẫn và phần lựa chọn. Phần dẫn có thể là một câu hỏi hoặc một câu lửng, tạo cơ sở cho sự lựa chọn. Phần lựa chọn là các phương án trả lời. Các câu hỏi lựa chọn trong tài liệu này đều có 4 phương án được mở đầu bằng một trong 4 chữ cái: a, b, c và d. Người làm bài chọn trong số các phương án đó một phương án đúng (hoặc đúng nhất), tương ứng với câu hỏi và tích dấu (x) vào ngay sát bên cạnh chữ cái của phương án đã chọn. Nếu có phiếu ghi kết quả thì tích dấu (x) vào chữ cái tương ứng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC