Đề tài Cấu trúc SWAP trên Unix

Bộ nhớ là tài nguyên quan trọng của hệ thống tính toán (hệ thống) nên cần phải được quản lý một cách chặt chẽ. Mặc dù ngày nay, những chiếc máy tính để bàn thông thường có bộ nhớ lớn hơn rất nhiều so với “siêu máy tính” những năm 60 như IBM 7094, nhưng như chúng ta đã biết, các chương trình thường phát triển nhanh hơn rất nhiều so với bộ nhớ. Vì vậy việc quản lý bộ nhớ không bao giờ được phép xem nhẹ. Trong trường hợp lý tưởng, tất cả những gì các chương trình cần về bộ nhớ đó là không gian rộng, truy cập nhanh và không bị mất thông tin trong trường hợp bị mất điện. Điều đó là có thể làm được, nhưng chi phí phải trả cho bộ nhớ lý tưởng đó là quá đắt. Bởi vậy, hầu hết các máy tính đều có một hệ đẳng cấp bộ nhớ. Hệ này thường chia bộ nhớ thành ba loại: một là cache memory với dung lượng nhỏ, chỉ khoảng vài trăm KB đến vài MB nhưng có tốc độ rất nhanh; hai là RAM (Random Access Memory), đây là phần chính của bộ nhớ, có tốc độ trung bình và dung lượng trung bình từ vài chục MB đến vài GB; ba là đĩa cứng với dung lượng có thể lên rất lớn nhưng tốc độ chậm. Công việc của hệ điều hành là phải sử dụng sao cho có hiệu quả nhất những loại bộ nhớ này. Trong bài báo cáo này, em xin trình bày về cơ chế Swapping trong quản lý bộ nhớ của các hệ điều hành Unix. Đây là một cơ chế hợp lý để khắc phục nhược điểm hạn chế về dung lượng của bộ nhớ chính bằng cách sử dụng đĩa cứng làm bộ nhớ phụ trợ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC