Đề tài Chất độc màu da cam - Dioxin

I. Những vấn đề cấp thiết Trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, đế quốc Mỹ đã rải chất độc hoá học xuống miền Nam, dưới tên gọi là “ Chiến dịch Ranch hand”. Quân Mỹ dùng chất có độc tính cao nhất và nguy hiểm nhất là chất 2,3,7,8 tetrcloro dibenzo para điôxin, thường gọi tắt là TCDD hay Dioxin. Đến nay hàng trăm nghìn người đang vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo, hàng trăm nghìn trẻ em bị dị dạng, dị tật bẩm sinh, sống đời sống thực vật do Dioxin gây ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC