Đề tài Chất lượng Tín dụng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Kiên Long- Chi nhánh Hải Phòng

Trong những năm trở lại đây hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam đã có nhiều sự phát triển đáng kể. Với vai trò là trung gian, là cầu nối của nền kinh tế, là kênh phân phối nguồn vốn một cách hiệu quả và nhanh chóng, hệ thống Ngân hàng đang từng bước khẳng định vai trò to lớn của mình đối với sự lớn mạnh của nền kinh tế nước nhà. Sự hội nhập toàn cầu cùng với sự cạnh tranh gay gắt của các thành phần trong nền kinh tế đã và đang khiến cho các Ngân hàng cần đẩy mạnh hoàn thiện về chất lượng hoạt động kinh doanh dịch vụ của mình. Ta đã biết nói đến Ngân hàng là ta nhắc tới các hoạt động về huy động vốn, mảng hoạt động Tín dụng và các dịch vụ kinh doanh khác. Những hoạt động này có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, là những nhân tố cơ bản, ảnh hưởng đến quá trình phát triển và bền vững của Ngân hàng. Nếu như trước đây ta nhắc nhiều đến việc làm thế nào để tăng cường vốn huy động, tăng trưởng Tín dụng thì những năm gần đây ta chú ý nhiều đến cụm từ “ Chất lượng Tín dụng”. Tăng trưởng về số lượng là một yếu tố tất yếu thì tăng trưởng về chất lượng cũng là điều khiến chúng ta quan tâm, chú trọng hơn nữa. Tại Việt Nam hiện nay, hoạt động Tín dụng mang lại nguồn thu chủ yếu cho các Ngân hàng, tuy nhiên hoạt động Tín dụng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cả chủ quan và khách quan. Chính vì những yếu tố này nên việc phân tích thực trạng Tín dụng và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng Tín dụng cần được quan tâm một cách thường xuyên. Trong bối cảnh nền kinh tế đang trong thời kỳ hồi phục sau khủng hoảng kinh tế Thế giới năm 2008, đang giải quyết tình hình nợ công tại khu vực đồng tiền chung Châu Âu và tại Việt Nam đang dần từng bước chuyển mình hội nhập cùng nền kinh tế Thế giới với cột mốc năm 2008- Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức kinh tế Thế giới WTO. Đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức đối với nền kinh tế non trẻ của nước ta. Tình hình này khiến ta nhận Đề tài nghiên cứu khoa học SV: Trần Thị Đài Trang - Lớp: QT 12012T Page 2 thấy rằng việc điều tiết và sử dụng nguồn vốn một cách hợp lý, hiệu quả là rất cẩn thiết, nhằm phát huy tối đa lợi thế, tiềm năng của nền kinh tế Việt Nam đồng thời hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể xảy ra.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC