Đề tài Chế biến sữa chua đậu nành bổ sung gấc

Các nhân tố và các mức độ của mỗi nhân tố ở thí nghiệm 1 Nhân tố D: nhân tố loại đậu -D1: đậu nành giống Việt Nam -D2: đậu nành giống Trung Quốc -D3: đậu nành giống Campuchia Nhân tố W: nhân tố tỷ lệ đậu : nước - W1= 1:4 - W2: 1:6 - W3= 1:8

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC