Đề tài Chiến dịch Quảng cáo mùa Lễ tết

Quảng cáo được tạo trong chiến dịch chỉ tạo cuộc gọi điện thoại được tinh chỉnh để chỉ hiển thị trên các thiết bị di động có khả năng thực hiện cuộc gọi. Nhấp chuột vào các quảng cáo này sẽ chỉ tạo cuộc gọi - chúng sẽ không liên kết tới trang web. Chiến dịch chỉ tạo cuộc gọi điện thoại có một số yêu cầu đặc biệt để xác minh số điện thoại và khi bạn tạo một quảng cáo mới trong chiến dịch chỉ tạo cuộc gọi điện thoại của mình, bạn sẽ được yêu cầu nhập một số điện thoại cho doanh nghiệp của bạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC