Đề tài Chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO

1. Lý do chọn đề tài Việt Nam đang chuyển sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của nhà nước, trong điều kiện hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Trước môi trường kinh doanh luôn biến đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, mỗi doanh nghiệp cần tìm cho mình một hướng đi đúng đắn để theo kịp trào lưu mới, không ngừng nâng cao được vị thế của doanh nghiệp trên thương trường. Cùng với sự tăng trưởng của nền kinh tế đất nước, IDICO-LINCO đã gặt hái được không ít thành công, góp phần đưa ngành đầu tư, xây dựng của Long An nói riêng và của cả nước nói chung lên một tầm cao mới. Tuy nhiên, Việt Nam vừa gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), môi trường kinh doanh chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi, nếu chỉ dựa vào các ưu thế và kinh nghiệm kinh doanh trước đây thì IDICO-LINCO sẽ không thể đứng vững và tiếp tục phát triển. Với mong muốn góp phần tìm ra hướng đi nhằm giữ vững được vị thế của IDICO-LINCO trong tương lai, đồng thời, nhằm vận dụng những kiến thức được học ở chương trình Đại học, em đã chọn đề tài nghiên cứu “Chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO”. 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở phân tích môi trường vi mô, vĩ mô và tình hình họat động sản xuất kinh doanh của IDICO-LINCO để tìm ra “Chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO” giúp IDICO-LINCO phát triển hơn trong tương lai. 3. Phạm vi nghiên cứu Không gian nghiên cứu: Nội bộ công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO. Thời gian nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2008 – 2010. 4. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng các phương pháp sau để thực hiện đề tài: Phương pháp nghiên cứu mô tả, thu thập số liệu, tổng hợp, để phân tích tình hình họat động sản xuất kinh doanh của Công ty. Từ đó đưa ra “Chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần đầu tư xây dựng Long An IDICO”. 5. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, đề tài được cấu trúc gồm bốn chương:  Chương 1: Cơ sở lý luận về chiến lược kinh doanh  Chương 2: Quá trình hình thành và phát triển của Công ty  Chương3: Thực trạng hoạt động kinh doanh của Công ty  Chương 4: Một số giải pháp nâng cao hoạt động kinh doanh của công ty

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC