Đề tài Chiến lược marketing dòng sản phẩm xe mô tô của công ty Honda Việt Nam

Chiến lược marketing của công ty Honda: 1, Giới thiệu công ty Honda Việt Nam. 2, Chiến lược sản phẩm. 3, Chiến lược giá cả. 4, Chiến lược phân phối sản phẩm. 5, Chiến lược quảng bá sản phẩm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC