Đề tài Chiến lược marketing - Mix của công ty yến sào Khánh Hòa

Quản lý, khai thác, chế biến và kinh doanh xuất - nhập khẩu trực tiếp sản phẩm yến sào. Sản xuất nước giải khát cao cấp từ yến sào, chế biến các sản phẩm từ yến sào và các loại hải sản cao cấp. Dịch vụ du lịch, nhà hàng ăn uống . Thu mua, gia công chế biến, kinh doanh xuất - nhập khẩu hàng nông - thủy sản các lọai, vật liệu và công cụ phục vụ sản xuất. Kinh doanh, mua bán ký gửi hàng hóa. Trong đó, quản lý, khai thác, chế biến và kinh doanh xuất - nhập khẩu trực tiếp sản phẩm yến sào là ngành nghề kinh doanh chính của Công ty. Các sản phẩm của công ty mang nhãn hiệu Sanest, Sanest Tourist, Nha Trang Trourismcom, Sanatech, Sanna, Sanest Food đã được cục sở hữu trí tuệ cấp giấy đăng ký nhãn hiệu và trở thành thương hiệu được người tiêu dùng ưa chuộng và lựa chọn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC