Đề tài Chiến lược xuất khẩu ngành dệt may giai đoạn 2006-2010

Ngành dệt may là ngành mang lại kim ngạch xuất khẩu lớn thứ hai cho Việt Nam sau dầu mỏ và khí đốt. Kim ngạch xuất khẩu của ngành dệt may là 4,4 tỉ đôla năm 2004 và ước tính đạt 4,8 tỉ đôla năm 2005. Ngành dệt may sử dụng trên hai triệu công nhân, chiếm 18% tổng số công ăn việc làm trong lĩnh vực công nghiệp. Với việc dỡ bỏ hạn ngạch vào ngày 01 tháng 01 năm 2005 đối với những nước thành viên WTO, xuất khẩu dệt may Việt Nam sẽ phải đối mặt với sức cạnh tranh ngày càng tăng từ những đối thủ lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Pa-kis-tăng và In-đô-nê-xia. Việc ngành dệt may Việt Nam không thể đạt được mục tiêu xuất khẩu năm 2005 với mức 5,2 tỉ đôla đã cho thấy ngành hiện còn tồn tại một số điểm yếu cần nhanh chóng khắc phục để tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh. Để thực hiện được mục tiêu về kim ngạch xuất khẩu 8-9 tỉ đôla năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ đề ra1, cần phải có một chiến lược quốc gia cho ngành nhằm hạn chế những yếu điểm và đẩy mạnh hơn nữa xuất khẩu dệt may của Việt Nam, đây là vấn đề rất cấp thiết. Chiến lược này là một hoạt động của Dự án VIE 61/94 do Cục Xúc tiến Thương mại (Vietrade) - Bộ Thương mại và Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC) thực hiện.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC