Đề tài Chiến lược xuất khẩu xoài cát sang nhật bản

ĐBSCL được thiên nhiên ưu đãi để phát triển các vùng chuyên canh cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, được thị trường ưa chuộng như xoài cát Hòa Lộc, bưởi Năm Roi, vú sữa Lò Rèn,. Trong những năm gần đây, xoài được tiêu thụ mạnh trong nước và có tiềm năng tiếp sang Nhật thì sẽ nâng giá thành lên 10-15%, lợi nhuận xuất khẩu lớn. Nếu xoài xuất khẩu trực tiếp thu được lợi nhuận cao gấp 2-3 lần. Nếu có những chiến lược thâm nhập đúng đắn, khắc phục điểm yếu, nâng cao chất lượng thì sẽ đánh dấu bước phát triển mới xoài cát Hòa Lộc cũng như nông sản việt Nam ở thị trường Nhật Bản

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC