Đề tài Chính sách lãi suất của ngân hàng Nhà nước từ sau khi gia nhập WTO đến nay

Sau 11 năm nộp đơn gia nhập WTO, đến tháng 11/2006 thì Việt Nam đã chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế gới. Song, để làm được điều này, chúng ta đã phải cam kết rất nhiều và từng bước sẽ hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Theo lộ trình, chúng ta từng bước phá bỏ những rào cản về thuế quan và phi thuế quan, mở cửa rộng hơn để các nước khác có thể vào đầu tư một cách thuận tiện và công bằng hơn. Do đó, chúng ta đang đứng trước nhiều thách thức to lớn mà chúng ta phải vược qua. Vấn đề NSNN, vấn đề lãi suất, lạm phát, tỷ giá, mà chúng ta phải đối mặt. Vì vậy, trên gốc độ quản lý vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ để đạt được những mục tiêu kinh tế xã hội đề ra là cả về khoa học lẫn nghệ thuật. Lãi suất với tư cách là một trong những công cụ của chính sách tiền tệ được nhiều nhà kinh tế quan tâm nghiên cứu và từ lâu được nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng như một công cụ hữu hiệu điều tiết nền kinh tế. Đặc biệt là trong cơ chế thị trường lãi suất trở thành công cụ đắc lực để NHTW (ngân hàng trung ương) thực thi chính sách tiền tệ nhằm điều tiết các mối quan hệ giữa tiết kiệm và đầu tư lạm phát và tăng trưởng kinh tế . Trong từng thời kỳ nhất định, việc thi hành một chính sách lãi suất thích hợp là vô cùng phức tạp mà vai trò đó thuộc ngân hàng nhà nước.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC