Đề tài Chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hóa tỷ giá ở Việt nam

Tỷ giá là một biến số kinh tế vĩ mô quan trọng có tác động tới nhiều mặt hoạt động của nền kinh tế . Nó ra đời từ hoạt động ngoại thương và quay trở lại tác động lên hoạt động xuất nhập khẩu và cán cân thương mại cán cân thanh toán của mỗi quốc gia. Xây dựng thành công một chính sách điều hành tỷ giá thích hợp là một vấn đề vô cùng khó khăn phức tạp. Nghiên cứu vấn đề này là một đề tài mang tính cấp thiết trong thời gian gần đây. Góp phần vào những nghiên cứu, phân tích , trong bài tiểu luận này em cũng xin được trình bày những suy nghĩ của mình về một vấn đề đa dạng, phức tạp và cũng vô cùng quan trọng này thông qua đề tài :“Chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt nam ” . Bài tiểu luận bắt đầu từ việc phân tích cơ sở lí luận của tỷ giá ,cơ chế xác định, những yếu tố ảnh hưởng và vai trò của tỷ giá đối với nền kinh tế . Từ đó làm sáng tỏ lên tầm quan trọng của chính sách tỷ giá trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô . Một vấn đề cũng được coi trọng trình bày là những lí luận về tự do hoá hay thả nổi tỷ giá . Xu thế toàn cầu là từng bước thả nổi tỷ giá để cho nó được tự do xác định trên thị trường theo quy luật cung cầu ngoại hối. Tự do hoá mang lại nhiều lợi thế và muốn phát triển nền kinh tế thì các quốc gia không thể bỏ qua . Tuy nhiên bất cứ một vấn đề nào cũng có mặt trái của nó. Không thể không tính đến những điều kiện tiên quyết cho viêc tự do hoá tỷ giá thành công. Đối với các nước có nền kinh tế mới chuyển đổi có khuyến nghị là vẫn nên duy trì ở một mức độ tương đối cao những công cụ quản lý mang tính hành chính. Một sự tự do hoá vội vã sẽ dẫn đến những tổn thương mà nền tảng kinh tế vĩ mô chưa đủ vững chắc để có thể chống đỡ và kết quả là sự chạy trốn của các luồng vốn .Trình bày bài học kinh nghiệm của các nước là một vấn đề cần thiết cho quá trình hoạch định chính sách . Thực trạng điều hành tỷ giá ở Việt Nam thời gian qua là một nội dung quan trọng . Khái quát cả mười năm đổi mới hệ thống tài chính trên lĩnh vực tỷ giá nhằm làm sáng tỏ những ưu nhược điểm để từ đó có những điều chỉnh thích hợp. Giải pháp cho vấn đề được đề cập ở chương cuối nêu lên một vài gợi mở cho vấn đề. Với kiến thức còn nhiều thiếu sót , cơ sở số liệu thống kê không đầy đủ và tính phức tạp của đề tài nên trong bài viết không tránh khỏi khiếm khuyết rất mong được sự góp ý của các thầy giáo cô giáo và các bạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC