Đề tài Chính sách thu hút công nghệ cao của Trung Quốc và bài học đối với Việt Nam

Những năm gần đây, Trung Quốc có sự phát triển thần kỳ, được ghi nhận là 1 trong 5 nền kinh tế có thu nhập quốc nội lớn nhất thế giới. Với mục tiêu “tiếp thêm sinh lực cho đất nước bằng khoa học và giáo dục”, chiến lược khoa học và công nghệ quốc gia của Trung Quốc đã tập trung sức xây dựng một hệ thống gồm nhiều lĩnh vực công nghệ cao, với đội ngũ các nhà khoa học giỏi, có đủ điều kiện và trình độ để tiến kịp các nước công nghiệp phát triển vào cuối thế kỷ này. Không hài lòng với vai trò nhà sản xuất các mặt hàng rẻ tiền có tỷ suất lợi nhuận thấp, các công ty Trung Quốc đang cố vươn lên nấc thang giá trị cao hơn, Chính phủ Trung Quốc đang hỗ trợ xu hướng này bằng cách sử dụng các chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ cao. Tại cuộc họp các trí thức hàng đầu của Viện Hàn lâm khoa học Trung Quốc, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào kêu gọi thách thức các nước khác trong lĩnh vực công nghệ cao: “Chúng ta đã sẵn sàng chiến đấu để giành quyền kiểm soát trận địa khoa học và chiếm một chỗ trong ban điều hành công nghệ cao của thế giới. Chúng ta sẽ nỗ lực một cách nghiêm túc để tăng cường khả năng của đất nước”. Như vậy, Trung Quốc đã và đang có hàng loạt những chính sách nhằm thu hút công nghệ cao với mong muốn đưa Trung Quốc trở thành một cường quốc trên thế giới ở mọi phương diện. Phát triển khu công nghệ cao là chủ trương phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới. Chính vì vậy, nhiều ngành, địa phương đã và đang tích cực xúc tiến các dự án xây dựng khu công nghệ cao các loại. Trong quá trình đó, không tránh khỏi sự nhầm lẫn giữa khu công nghệ cao với các loại khu kinh tế-kỹ thuật khác. Bài viết góp phần làm sáng tỏ vấn đề này thông qua việc phân tích kinh nghiệm trong xây dựng, quản lý, phát triển các khu công nghệ cao của Trung Quốc từ đó rút ra bài học đối với Việt Nam.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC