Đề tài Chứng từ vận tải và bảo hiểm trong thanh toán quốc tế

Xu thế toàn cầu hóa ngày càng phát triển làm cho việc mở cửa nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới cũng ngày càng sâu rộng. Chính vì vậy, thương mại quốc tế hiện nay cũng rất phát triển, mở rộng giữa nhiều quốc gia trên thế giới. Xuất phát từ đặc điểm nổi bật của thương mại quốc tế là việc mua bán diễn ra qua biên giới quốc gia, bởi người mua và người bán ở các nước khác nhau làm cho thương mại quốc tế có nhiều thách thức khác hẳn so với thương mại nội địa. Thường thì hàng hóa trong thương mại quốc tế sẽ phải vận chuyển qua một quãng đường dài và không nằm trong sự kiểm soát trực tiếp của người bán, mà thay vào đó nó sẽ nằm trong sự quản lý của một bên thứ ba như là nguời chuyên chở. Nói cách khác thương mại quốc tế có liên quan mật thiết đến vận tải và giao nhận quốc tế cũng như đến việc bảo hiểm cho hàng hóa. Điều này đòi hỏi cả người bán và người mua phải có những thỏa thuận liên quan đến việc vận chuyển và bảo hiểm hàng hóa. Điều này chúng ta cũng đã được tìm hiểu phần nào qua INCOTERMS 2000. Bên cạnh chứng từ hàng hóa thì chứng từ vận tải và chứng từ bảo hiểm cũng là những cơ sở quan trọng để chứng minh việc thực hiện nghĩa vụ của các bên mua bán, bao gồm nghĩa vụ giao hàng và chuyển giao quyền sở hữu hàng hóa theo hợp đồng của người bán và nghĩ vụ nhận hàng và thanh toán tiền hàng của nguời mua, cũng như là các bằng chứng có giá trị pháp lý để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong thương mại quốc tế. Ngân hàng luôn đóng vai trò quan trọng trong thương mại quốc tế thông qua việc góp phần giúp việc thanh toán quốc tế diễn ra trơn tru hơn. Chính vì vậy, ngân hàng cũng rất quan tâm đến các chứng từ vận tải và bảo hiểm trên đây. Hiện nay trên thế giới có nhiều phương thức vận chuyển hàng hóa, như đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ và đường sông. Trong số đó thì vận tải đường biển từ xưa đến nay luôn chiếm ưu thế trong chuyên chở quốc tế cả về khối lượng lẫn giá trị hàng hóa. Chính vì vậy mà chứng từ vận tải đường biển cũng phổ biến và có tầm quan trọng hơn so với các loại chứng từ vận tải khác.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC