Đề tài Chuyện xả rác và sự thất bại của Chính phủ

Các cá nhân trong thị trường tự do mưu cầu lợi ích của bản than họ không thông qua sự can thiệp hay chỉ đạo của chính phủ. Ý tưởng về một hệ thống có thể giải quyết vấn đề sản xuất cái gì, như thế nào và cho ai là một trong những vấn đề cổ điển nhất trong kinh tế học, bắt nguồn từ nhà kinh tế học người Scotland, Adam Smith. A.Smith cho rằng các cá nhân mưu cầu lợi ích của bản than sẽ được dẫn dắt bằng” bàn tay vô hình” để làm những việc vì lợi ích của toàn xã hội. Giả sử bạn muốn trở thành một triệu phú. Bạn trăn trở với những ý tưởng và phát minh ra một thứ gì đó , ví dụ DVD. Mặc dù được thúc đẩy bằng động cơ cá nhân, bạn làm cho xã hội tốt hơn bằng việc tao ra những cơ hội và việc làm mới, bạn làm cho đường giới hạn khả năng sản xuất của xã hội dịch chuyển ra phía bên ngoài – cũng số lượng nguồn lực ấy, nhưng làm ra nhiều hang hóa và tốt hơn và trở thành một triệu phú trong quá trình đó. A.smith cho rằng mưu cầu lợi ích cá nhân không có bất kỳ sự lãnh đạo tập trung nào có thể tạo ra một xã hội mà có thể đưa ra các quyết định phân bổ khôn ngoan. Phát kiến đáng giá này đã được nghiên cứu trong một thời gian dài bởi các nhà kinh tế học hiện đại và họ đã phát hiện ra rằng có một vấn đề ở đây làm cho lý thuyết này bị thất bại, một vấn đề làm cho lợi ích xã hội không là tốt nhất khi mà tất cả mọi người đều làm điều tốt nhất cho bản than mình đó là ngoại tác. Cũng trên cơ sở đó họ đề ra hệ thống các giải pháp nhằm nội hóa ngoại tác đó là giải pháp tư nhân và giải pháp nhà nước. Mặc dù vậy nhưng không phải lúc nào những giải pháp này cũng phát huy hiệu quả của nó, và ở đây trong quá trình nghiên cứu của nhóm thì có một vấn đề tiêu biểu làm chúng tôi quan tâm và quyết định dùng làm tên đề tài của nhóm mình đó là sự thất bại của hệ thống giải pháp chính phủ trong việc giải quyết tệ nạn xả rác gây mất vệ sinh thành phố.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC