Đề tài Cơ sở khoa học xác định mức độ hạn chế cạnh tranh của các thỏa thuận và các tiêu chí cho phép miễn trừ trong luật cạnh tranh

(Bản scan) Ngày nay, hầu như mọi quốc gia có nền kinh tế thị trường đều theo đuổi chính sách cạnh tranh tích cực để tạo môi trường cho các nhà sản xuất và phân phối trong nước cạnh tranh được ở thị trường nội địa cũng như ở thị trường thế giới. Nuôi dưỡng sự cạnh tranh lành mạnh trong nước hiện đang được xem như là một yếu tố then chốt cho sự thành công của chính sách kinh tế ở nhiều quốc gia. Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thế giới, xu hướng tự do hóa thương mại đã mang lại bầu không khí thuận lợi cho cạnh tranh và cạnh tranh đang ngày càng trở nên gay gắt. Kết quả cạnh tranh sẽ xác định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường, vì thế mỗi doanh nghiệp đều nỗ lực tìm cho mình phương thức và con đường cạnh tranh phù hợp để vươn tới vị thế cao nhất. Để đạt được vị trí thống lĩnh thị trường, các doanh nghiệp thường hoặc là cố gắng để trở thành doanh nghiệp lớn nhất hay duy nhất trên thị trường bằng những thủ pháp hạn chế kinh doanh để tăng quyền lực thị trường, hoặc là thỏa thuận công khai hoặc ngấm ngầm giữa các nhà cạnh tranh hiện hữu về phân chia thị trường, phân chia sản lượng và thống nhất ấn định giá.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC