Đề tài Công dụng và cách nối dây trong máy biến áp ba pha

Kích thước, giá thành, tổ hao của máy biến áp tự ngẫu đều nhỏ hơn máy biến áp hai dây quấn cùng công suất. Tuy nhiên những tiện ích trên chỉ áp dụng với hệ số K nhỏ. Giữa sơ cấp và thứ cấp của máy biến áp tự ngẫu có sự liên kết trực tiếp về điện nên mức độ an toàn không cao.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC