Đề tài Công nghệ chế biến đường Glucose

(Bản scan) Glucose là monosaccaride tiêu biểu, có công thức nguyên là C6h12O6, là loại đường khử, có nhiều ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực là đường dễ tiêu hóa hấp thu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC