Đề tài Công nghệ nén ảnh H.264/MPEG - 4AVC và ứng dụng

Để thực hiện mục đích đề ra, DVB–H đã bổ sung thêm một số giải pháp kỹ thuật vào tiêu chuẩn DVB–T, bao gồm: Time – slicing để tiết kiệm nguồn và hỗ trợ cho chuyển vùng trơn tru; MPE - FEC cho tính mạnh khỏe trong các môi trường truyền dẫn và bổ sung thêm tính di động, hỗ trợ cho tính di động; mode 4K tăng cường tính di động và tính mềm dẻo trong thiết kế mạng; báo hiệu DVB–H để giúp máy thu DVB-H dễ hoạt động đúng chức năng của nó. DVB sử dụng mã hóa nguồn cho DVB-H sẽ là H.264/MPEG-4 AVC với các level và các thông số tương ứng cho ở bảng dưới. Dự kiến các dịch vụ DVB -H khởi đầu sẽ dùng máy thu mức B (điện thoại di động UMTS và thiết bị số cá nhân (Personal Digital Assistant – PDA)), sau đó sẽ mở rộng sang các máy thu dạng A và B. Ví dụ nếu ta dùng ¼ thông lượng kênh DVB-T như ở Đức hiện đang dùng (dung lượng tổng cộng 15 Mb/s) cho DVB-H thì sẽ có 3.7 Mb/s cho DVB-H, đủ cho truyền tải 6 DVB-H video stream hoặc 15 stereo audio signal với mã FEC mạnh bổ sung.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC