Đề tài Công nghệ sản xuất nước táo đóng hộp giấy

Nước là nguyên liệu sản xuất không thể thay thế và là nguồn sống rất đặc biệt. Ngày nay, cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội, nhu cầu về nước cho sinh họat, công nghiệp tăng nhanh cả về sản lượng lẫn chất lượng. Vì thế con người phải biết xử lý các nguồn nước cấp để phục vụ cho mình. Trong kỹ thuật xử lý nước cấp, tùy thuộc vào chất lượng nguồn nước và yêu cầu về chất lượng nước cấp mà người ta quyết định quá trình xử lý để có được chất lượng nước cấp đảm bảo các chỉ tiêu và ổn định chất lượng nước cấp cho các nhu cầu sử dụng. Thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm thương mại lớn, có mật độ dân cư đông nhất nước thì vấn đề cung cấp nước sạch và liên tục cũng là mối quan tâm hàng đầu. Điều đó đòi hỏi phải có một công nghệ xử lý nước với quy mô lớn, đảm bảo chất lượng và ổn định. Nhà máy nước Thủ Đức đã đáp ứng nhu cầu đó với công suất xử lý ổn định là 750.000m3/ngày đêm, chất lượng đầu ra đạt tiêu chuẩn. Công nghệ xử lý nước mặt của Nhà máy còn được xem là tiêu biểu và hòan chỉnh nhất ở nước ta hiện nay.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC