Đề tài Công nghiệp hóa trước đổi mới

Nền kinh tế về cơ bản vẫn còn là một nền kinh tế lạc hậu. Cơ sở vật chất và kĩ thuật trong nông nghiệp còn quá nhỏ yếu. Công nghiệp nặng còn rất nhỏ bé. Đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và công nhân lành nghề còn quá ít ỏi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC