Đề tài Công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty xi măng holcim Việt Nam

Nhân lực là yếu tố then chốt đối với sự phát triển của mỗi công ty. Vì vậy, các doanh nghiệp không tiếc công sức đầu tư cho công tác tuyển dụng với mong muốn xây dựng được đội ngũ nhân sự trình độ cao.Tuy nhiên, bên cạnh công tác tuyển dụng thì công tác đào tạo nguồn nhân lực cho công ty cũng góp phần rất quan trọng vào sự phát triển chất lượng nguồn nhân lực trong công ty. Do đó, để tìm hiểu về thực trạng đào tạo tại các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay nhóm quyết định chọn đề tại tìm hiểu về thực trạng đào tạo tại công ty Xi Măng Holcim Việt Nam. Là một công ty đa quốc gia hiện có mặt trên hơn 70 quốc gia trên toàn thế giới, công ty Holcim luôn có định hướng xây dựng một văn hóa tập trung vào phát triển con người.Vậy công ty đã xây dựng một hệ thống đào tạo và phát triển nguồn nhân lực như thế nào?Trong tình trạng kinh tế Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản.Vậy những khó khăn đó có ảnh hưởng gì đến chính sách cũng như thực trạng đào tạo của công ty hay không?Chúng ta sẽ tìm hiểu trong đề tài tiểu luận này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC