Đề tài Công tác lập dự toán và kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị

Trong môi trường kinh doanh như hiện nay, hoạt động sản xuất ra của cải vật chất diễn ra trên quy mô lớn, với chất lượng ngày càng cao và tính cạnh trạnh gay gắt. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển phải có những phương án sản xuất và chiến lược kinh doanh hợp lý và có hiệu quả. Nguyên vật liệu tiêu hao trong quá trình sản xuất được xác định là chi phí sản xuất kinh doanh, nó là bộ phận tạo ra hình thái vật chất của sản phẩm và thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Vấn đề đặt ra là việc sử dụng vật liệu sao cho có hiệu quả, tránh tình trạng cung cấp thiếu gây ngừng sản xuất hay thừa gây ứ đọng vốn. Muốn vậy thì bất kỳ một người quản lý nào cũng phải nhận thức được vai trò của thông tin kế toán nói chung và kế toán nguyên vật liệu nói riêng. Việc tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu để phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác số hiện có và tình hình biến động nguyên vật liệu ở doanh nghiệp có vai trò đặc biệt quan trọng. Vai trò đó được thể hiện qua việc giúp cho nhà quản trị doanh nghiệp có những thông tin kịp thời và chính xác để lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh một cách tốt nhất, lập dự toán chi phí nguyên vật liệu đảm bảo cung cấp đủ đúng chất lượng và kịp thời cho sản xuất giúp cho quá trình sản xuất diễn ra nhịp nhàng đúng kế hoạch đồng thời xác định được nhu cầu nguyên vật liệu dự trữ hợp lý tránh gây ứ đọng và nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Sau thời gian thực tập tại Công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị được tìm hiểu về công tác lập dự toán và kế toán nguyên vật liệu, thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc lập dự toán và kế toán nguyên vật liệu. Với lý do đó tôi đã tiến hành nghiên cứu đề tài: “Công tác lập dự toán và kế toán nguyên vật liệu tại công ty TNHH MTV Cao Su Quảng Trị”

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC