Đề tài Công tác lưu trữ tài liệu điện tử và sự phụ thuộc lẫn nhau giữa công nghệ và tổ chức

Đa sốngười sửdụng của các hệthống máy tính trước kia phải có những kỹnăng và sựtiếp cận kỹthuật chuyên sâu tới các hệthống máy tính. “Các công việc” được chuyển tới trung tâm máy tính và kết quả được trảlại cho người sửdụng ởdưới dạng các sản phẩm in ra từ máy tính. PC đã tạo khảnăng cho những người sửdụng tiếp cận các công cụvà thông tin được lưu giữtrên máy tính riêng của họ. Do ngày càng nhiều cá nhân có thểtiếp cận dễdàng tới máy tính nên họcàng muốn nhận được thông tin ởdạng điện tử. Mặc dù nhiều người sử dụng hiện nay vẫn còn in các bản sao từcác văn bản kỹthuật số để xem xét và tóm lược, nhưng các phiên bản in đang cần thay thếvai trò của “bản sao sửdụng tiện lợi” trong một số ứng dụng. Sựtiếp cận trực tiếp tới những thông tin kỹthuật sốcó nhiều ưu điểm xét từphương diện người sửdụng. Việc tra cứu và cung cấp được thực hiện rất nhanh chóng. Người sửdụng có thểtrích lược các phần của một văn bản, phân tích và xửlý chúng một cách dễdàng hơn ởdạng kỹthuật số. Một sốdạng mới mà trong đó tài liệu điện tử được tạo lập chẳng hạn nhưvăn bản hypertext trởnên vô nghĩa nếu như chúng không ởdạng điện tử. Cùng với việc sốlượng người sửdụng có máy tính và có khảnăng tiếp cận với các mạng gia tăng, các lưu trữ cần tính tới nhu cầu ngày càng tăng từphía những người sửdụng đối với việc tiếp cận tài liệu lưu trữ ởdạng kỹthuật số. Nhu cầu này chắc chắn là sẽbao hàm cảnhững tài liệu bắt đầu sựtồn tại của mình ở dạng điện tửcũng như ởcác dạng các phương tiện mang tin truyền thống có thểchuyển đổi được sang dạng kỹthuật sốbằng phương pháp quét ảnh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC