Đề tài Công tác marketing tại công ty Hồng Phong

Người ta thường nói “học phải đi đôi với hành” quả thật không sai nhất là đối với sinh viên. Những kiến thức từ sách vở, từ sự truyền đạt của thầy cô trên ghế nhà trường đôi khi sinh viên chúng em chưa thể mường tượng hết được những khó khăn phức tạp trên thực tế. Vì vậy, giai đoạn thực tập này chính là cơ hội để sinh viên tiếp cận với thực tế, lý thuyết chẳng khác nào kim chỉ nam dẫn đường để những nhà kinh tế đi theo một hướng đi đúng dựa trên cơ sở khoa học có tình bền vững. Tuy nhiên, nếu nhà kinh tế làm kinh tế mà áp dụng lý thuyết vào một cách quá nguyên tắc thì hiệu quả kinh tế mang lại sẽ không cao, hơn nữa lại có thể thất bại. Nhưng nếu chúng ta lại không áp dụng lý thuyết vào trong thực tế thì thất bại là điều không thế tránh khỏi. Vì thế chúng ta phải biết kết hợp một cách hài hoà giữa lý thuyết và thực tiễn. Do thời gian thực tập chưa được nhiều và hiểu biết chưa sâu nên trong quá trình thực tập và làm báo cáo không thể tránh khỏi sai sót. Vì vậy rất mong được sự chỉ bảo của các thầy cô trong nhà trường, các cô chú trong công ty. Xin chân thành cảm ơn đã giúp đỡ em rất nhiều để báo cáo của em được hoàn thành. Đồng cảm ơn các cô chú, các bác và các anh chị trong công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Phong đã nhiệt tình giúp đỡ và cung cấp những thông tin để báo cáo của em được đầy đủ. Kết cấu báo cáo gồm 3 phần: Phần I: tổng quan về công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hồng Phong . Phần II : Các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ của công ty. Phần III: Đánh giá chung và chọn đề tài nghiên cứu.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC