Đề tài Công tác quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa nội địa tại thành phố Đà Nẵng

Việt Nam là nước có đông dân số, thị trường nội địa có rất nhiều tiềm năng, tuy nhiên nghiên cứu, đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết xây dựng, phát triển thị trường nội địa còn rất ít. Trong khi thực tiễn cho thấy từ các cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới xảy ra từ trước đến nay, thị trường nội địa được coi là một trong những biện pháp hữu hiệu chủ yếu cứu nguy và tạo đà cho giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế của các nước sau khủng hoảng. thị trường nội địa ngày càng khẳng định vị thế của mình trong chính sách phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước. Hơn 10 năm qua, khai thác lợi thế của một thành phố ven biển đầy tiềm năng, Đà Nẵng có những bứt phá ngoạn mục không những về kinh tế mà cả an ninh chính trị xã hội và là điểm sáng của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung, thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu. Trong tiến trình phát triển đó, sản xuất và kinh doanh hàng hóa đóng vai trò không nhỏ trong việc thúc đẩy và duy trì phát triển kinh tế. Nhưng so với các tỉnh có tốc độ phát triển nhanh như Bình Dương, TP HCM. hàng hóa tiêu dùng đã được xây dựng thương hiệu từ 8-10 năm trước. Ngay từ khi đó, họ tập trung vào thị trường trong nước. Trong khi các doanh nghiệp Đà Nẵng vẫn tập trung xuất khẩu là chính. Trong năm 2011, tổng mức bán lẻ 44.976 tỷ đồng, cho thấy sức tiêu thụ của người dân tại Đà Nẵng là rất lớn. Từ năm 2009, hưởng ứng cuộc vận động Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt của Đảng và Nhà nước, Đà Nẵng đã và đang thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy phát triển thị trường nội địa. Chính vì vậy, trong thời gian thực tập tại Sở Công thương Đà Nẵng em đã chọn đề tài "Công tác quản lý nhà nước về thương mại hàng hóa nội địa tại thành phố Đà Nẵng" làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC