Đề tài Công tác xã hội với người nghiện ma túy có HIV – Thực trạng, nguyên nhân và hậu quả - Kinh nghiệm và mô hình can thiệp giảm tác hại đối với đối tượng này

Hiện nay nền kinh tế xã hội đang từng ngày phát triển mạnh mẽ, thế giới đang đi lên trong kỷ nguyên của khoa học công nghệ. Nền kinh tế thị trường đã mang lại cho nhân loại những bước tiến kinh ngạc về tất cả mọi mặt. Tuy nhiên chính sự phát triển mạnh mẽ đó lại kéo theo nhiều những mặt trái của xã hội, một trong số đó là tệ nạn xã hội, mà trong đó phải nói đến đại dịch HIV/AIDS. Điều này đã gây ra rất nhiều khó khăn cản trở quá trình phát triển của các quốc gia trên toàn thế giới. HIV/AIDS là một đại dịch nguy hiểm, là mối hiểm họa đối với tính mạng, sức khoẻ con người và tương lai nòi giống của các quốc gia, các dân tộc trên toàn cầu, tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế, văn hóa, trật tự và an toàn xã hội, đe dọa sự phát triển bền vững của đất nước. Kể từ khi loài người phát hiện trường hợp nhiễm HIV đầu tiên trên thế giới, không lâu sau Việt Nam không phải là một nước ngoại lệ đối với đại dịch này, cho đến nay Việt Nam đã hơn 20 năm đương đầu và đối phó với một đại dịch HIV/AIDS, theo số liệu thống kê của “Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy mại dâm” đến cuối năm 2010 cả nước có 183.938 người nhiễm HIV đang còn sống, trong đó có 44.022 người ở giai đoạn AIDS và kể từ đầu vụ dịch đến nay đã có 49.477 người tử vong do HIV/AIDS. Qua các số liệu giám sát cho thấy dịch HIV/AIDS đã xuất hiện ở 100% tỉnh, thành phố từ năm 1998, đến cuối năm 2010, 97,9% số quận, huyện và trên 75,23%, số xã, phường có người nhiễm HIV/AIDS được báo cáo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC