Đề tài Container hóa trong vận tải biển ở Việt Nam

Việt Nam có vị trí địa lý quan trọng trong khu vực châu Á, nằm trong khu vực có mạng lưới vận chuyển hàng hóa bằng đường biển năng động vào bậc nhất trên thế giới. Mặt khác, với hơn 3.260km bờ biển, Việt Nam có tiềm năng rất lớn trong việc phát triển vận tải biển và các dịch vụ khác liên quan đến biển, đặc biệt là hàng hải. Đây là lĩnh vực đem lại những hiệu quả to lớn mà nhiều nước đã sử dụng như ngành mũi nhọn để đi lên công nghiệp hóa- hiện đại hóa. Vậy, sau dầu khí, dệt may, tin học – điện tử tại sao chúng ta không chọn hàng hải là ngành phát triển mũi nhọn trong tương lai?

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC