Đề tài Cuộc khủng hoảng kinh tế - Tài chính thế giới 2007 - 2010

Cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu dù đã đi qua nhưng hậu quả mà nó để lại cho nền kinh tế của nhiều nước là rất nặng nề, thậm chí đến lúc này nhiều nước vẫn còn đang vật lộn trong những khó khăn mà cuộc khủng hoảng qua đi vẫn còn để lại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn Cuộc khủng hoảng xuất phát từ Hoa Kỳ đã lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, dẫn tới những đổ vỡ tài chính, suy thoái kinh tế, suy giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế ở nhiều nước trên thế giới. Vậy do đâu mà cuộc khủng hoảng tài chính này lại có sức phá hoại ghê gớm như vậy? Nguyên nhân của nó là gì? Những hậu quả mà nó gây ra đối với các nền kinh tế thế giới và Việt Nam ra sao? Và các nước nói chung cũng như Việt Nam nói riêng đã có những giải pháp gì để ứng phó với cuộc khủng hoảng này? Xuất phát từ những thắc mắc trên, nhóm sinh viên chúng tôi đã tiến hành tìm hiểu để từ đó có được những hiểu biết một cách khái quát nhất về cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu 2007-2010

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC