Đề tài Đặc điểm 3G và ứng dụng của nó

Vô tuyến đã được sửa dụng gần 78 năm . Mặc dù các khái niện tổ ong , kĩ thuật trải phổ, điều chế số và các công nghệ hiện đại khác đã được biết đến 50 năm trước đây , dịch vu điện thọai di động mãi đến đầu năm 1960 mới xuất hiện ở các dạng sửa dụng va khi đó nó chỉ sửa đổi thích ứng của các hệ thống điều vận . Các hệ thống điện thọai đầu tiên này ít tiện lợi và dung lượng rất thấp so với hệ thống điện thọai hiện nay cuối cùng các hệ thống điện thọai tổ ong điều tần song công sửa dụng kĩ thuật thâm nhập phân chia theo tần số ( FDMA ) đã xuất hiện vào những năm 1980 . Cuối những năm 1980 người ta nhận thấy rằng hệ thống tổ ong tương tự cũng không thể đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng vào thế kỉ sau nếu như không lọai bỏ được các hạn chế của hệ thống này Phân bố tần số hạn chế Dung lượng thấp Tiếng ồn khó chịu và nhiễu xảy ra khi may di động chuyển dịch trong môi trường pha đinh đa tia Không đáp ứng được các dịch vu hấp dẫn đối với khách hàng Không cho phép giảm đáng kể giá thành của thiết bị di động và cơ sở hạ tầng Không đảm bảo tính năng bí mật của các cuộc gọi Không tương thích ở các hệ thống khác nhau , đặc biệt là ở Châu Âu , làm cho thuê bao không sửa dụng được thuê bao di động của mình ở nơi khác Giải pháp duy nhất là chuyển sang sửa dụng kĩ thuật dạng thông tin dạng số cho thông tin di động cùng với các kĩ thuật đa thâm nhập mới Hệ thống thông tin di động số sửa dụng kĩ thuật đa thâm nhập phân chia theo thời gian TDMA (Time Division multiple Access ) đầu tiên trên thế giới được ra đời ở Châu Âu và có tên gọi la GSM ( Global System for Mobile ) . GSM được phát triển từ năm 1982 khi các nước Bắc Âu gửi đề nghị đến CEPT để qyt địng dịch vụ viễn thông chung ở Châu Âu ở băng tần 900MHz . Năm 1985 hệ thống số được quyết định . Tháng 5 năm 1986 giải pháp TDMA băng hẹp đã được lựa chọn . Ở Việt Nam hệ thống thông tin di động số GSM được đưa vào từ năm 1993

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC