Đề tài Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng các bộ đề thi trắc nghiệm khách quan tại Khoa Công Nghệ Thông tin - Đại học Thái Nguyên

Đểnâng cao chất lượng giảng dạy đại học, việc đánh giá chính xác kết quảhọc tập của sinh viên là một vấn đềrất quan trọng. Trong thực trạng giáo dục đại học còn nhiều tiêu cực và bất cập nhưhiện nay, việc áp dụng hình thức thi, kiểm tra trắc nghiệm khách quan là một trong những biện pháp có hiệu quảcho phép đánh giá tương đối chính xác kết quảhọc tập của sinh viên. Khoa Công nghệthông tin - Đại học Thái Nguyên cũng nhưcác trường đại học khác hiện đang tích cực áp dụng hình thức thi trắc nghiệm khách quan cho khoảng 40% tổng sốcác môn học, coi đây là một trong những biện pháp nhằm đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục. Tuy nhiên một thực tếxảy ra là chất lượng các bộ đềthi trắc nghiệm khách quan chưa được bảo đảm cảvề độgiá trịcũng như độtin cậy. Do đó tôi đã lựa chọn đềtài “Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng các bộ đềthi trắc nghiệm khách quan tại Khoa Công nghệthông tin - Đại học Thái Nguyên” Thực tếhiện nay việc xây dựng các bộ đềthi trắc nghiệm khách quan được giao cho các nhóm giáo viên phụtrách môn học thực hiện. Các giáo viên xây dựng bộ đềhầu hết đều theo kinh nghiệm chủquan của mình, chưa được trang bị đầy đủvềkiến thức và kỹnăng thiết kế đềthi trắc nghiệm. Các đềthi do giáo viên soạn thảo được đưa vào ứng dụng trực tiếp, không qua quá trình thửnghiệm và đánh giá. Chính vì vậy phân bố điểm thi không thểhiện tính chuẩn, do còn có nhiều câu hỏi kém chất lượng. Nhưchúng ta biết, hiện nay chưa có công trình nào nghiên cứu cụthểvềvấn đềnày. Vì vậy chưa có một kết luận chính xác về độtin cậy, độgiá trịcủa các bộ đềthi trắc nghiệm khách quan cũng nhưcác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bộ đềtrắc nghiệm. Thực hiện đềtài này, chúng tôi mong muốn sẽ đánh giá được thực chất về độgiá trị, độtin cậy của các bộ đềthi trắc nghiệm khách quan của Nhà 8 trường cũng nhưcác yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng các bộ đềthi trắc nghiệm, từ đó chỉra được các giải pháp khắc phục. 2. Mục đích nghiên cứu của đềtài Nghiên cứu này hướng đến những mục tiêu nhưsau: - Đánh giá độtin cậy của bộ đềthi trắc nghiệm khách quan. - Đánh giá độgiá trịcủa bộ đềthi trắc nghiệm khách quan. - Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng bộ đềtrắc nghiệm. 3. Giới hạn nghiên cứu của đềtài Đềtài giới hạn trong việc nghiên cứu, đánh giá độtin cậy, độgiá trịcủa 50 bộ đềthi trắc nghiệm khách quan đã được sửdụng tại Khoa CNTT - ĐHTN. Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng đềthi trắc nghiệm của 50 giáo viên thông qua xửlý phiếu điều tra ý kiến kết hợp xửlý sốliệu kết quảthi của các môn học tương ứng. 4 . Phương pháp nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu / giảthiết nghiên cứu Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là: “Những yếu tốnào ảnh hưởng đến quá trình xây dựng các bộ đềtrắc nghiệm”. Các giảthiết nghiên cứu được đặt ra là các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng các bộ đề: 1- Yếu tốthời gian đầu tưcho công việc:Là thời gian thực tếgiáo viên dùng đểnghiên cứu tài liệu và biên soạn đềthi, quỹthời gian của nhà trường dành cho việc này. 2- Động cơcủa người thực hiện:Là các yếu tốnhưsựsay mê, hứng thú của cá nhân các giáo viên hay đơn giản là phải hoàn thành nhiệm vụ. 3- Mức độngười ra đề được trang bịkỹthuật thiết kế đềtrắc nghiệm: Thểhiện ởmức độ được tập huấn, tựnghiên cứu vềkỹthuật xây dựng đềthi trắc nghiệm. 9 4- Sựquan tâm của nhà trường:Thểhiện ởsựkhuyến khích, động viên bằng tinh thần hay vật chất cụthể. 5- Tính chất các nhóm môn học:Là đặc thù của nhóm môn học đến việc ra đềtrắc nghiệm (phù hợp hay khó thực hiện). Khách thểvà đối tượng nghiên cứu Khách thểnghiên cứu là sốliệu kết quảthi của 50 bộ đềtrắc nghiệm khách quan tại Khoa CNTT và các giáo viên trực tiếp xây dựng các bộ đề đó. Đối tượng nghiên cứu là các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng các bộ đề thi trắc nghiệm. Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 1. Phương pháp khảo cứu lý thuyết: Nghiên cứu các quy định vềtriển khai thực hiện việc thi trắc nghiệm và xây dựng ngân hàng thi trắc nghiệm của BộGD&ĐT; Các lý thuyết về đo lường đánh giá trong giáo dục. 2. Phương pháp điều tra khảo sát: Thực hiện qua hai bước chính là nghiên cứu sơbộvà nghiên cứu chính thức. - Nghiên cứu sơbộ: Thực hiện thông qua phương pháp định tính, sửdụng kỹthuật thảo luận nhóm đểbổsung mô hình. - Nghiên cứu chính thức: Thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định lượng, sửdụng kỹthuật thu thập thông tin qua việc phỏng vấn, lấy phiếu điều tra trên các đối tượng giáo viên. Mục đích nghiên cứu này là đểsàng lọc các biến quan sát, xác định thành phần cũng nhưgiá trị độtin cậy của thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết. 3. Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia: Tham khảo ý kiến của các chuyên gia có kinh nghiệm trong giáo dục đại học và đo lường đánh giá trong giáo dục. 4. Phương pháp thống kê toán học: Thu thập và xửlý sốliệu (gồm kết quảcác môn thi trắc nghiệm và phiếu điều tra đối với giáo viên ra đềthi trắc nghiệm) trong quá trình nghiên cứu bằng các phần mềm SPSS và QUEST.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC