Đề tài Đánh giá chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng của liên hiệp HTX vận tải tp Hồ Chí Minh

Giới thiệu về HTX Quyết Thắng Được thành lập vào ngày 23/09/1992 Bao gồm các tuyến: 5, 6, 8, 10, 53, Ngày càng đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của khách hàng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC