Đề tài Đánh giá chung và đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty TNHH dược phẩm Ích Nhân

Hiện nay, nước ta với xu thế hội nhập quốc tế, nền kinh tế thị trường trong nước luôn luôn biến đổi. Chính vì thế để sinh viên có thêm kinh nghiệm thực tế khỏi bỡ ngỡ khi ra trường, nhà trường đã tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tập tại các công ty để làm quen với cách thức làm việc cũng như kiểm tra, vận dụng các kiến thức đã học được trên ghế nhà trường vào thực tế. Được sự đồng ý của nhà trường, khoa quản trị kinh doanh cùng với sự đồng ý của công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân em đã được nhận vào thực tập tại công ty. Trong khoảng thời gian thực tập tại công ty, cùng với những kiến thức đã được các thầy, cô trang bị trên ghế nhà trường em cũng đã vận dụng vào công việc thực tập đồng thời cũng học hỏi trau dồi thêm kinh nghiệm thực tế để hoàn thành báo cáo thực tập của mình Báo cáo thực tập gồm 3 phần Phần 1: Giới thiệu khái quát chung về công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân Phần 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân Phần 3: Đánh giá chung và đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC