Đề tài Đánh giá chung và đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của nhà máy cơ khí 19-5

Trong nền kinh tế thị trường hiên nay, sự cạnh tranh giữa các đơn vị sản xuất kinh doanh luôn diễn ra rất gay gắt. Để tồn tại và phát triển đòi hỏi các đơn vị sản xuất kinh doanh phải nhạy bén trong việc nắm bắt sư thay đổi của thị trường để từ đó quyết định sản xuất hay kinh doanh dịch vụ gì để đạt được hiệu quả lợi nhuận cao nhất Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường, sự phát triển của ngành cơ khí chế tạo đạt được những bước tiến vượt trội. Nhu cầu tiêu dùng sản phẩm trong lĩnh vực này tăng mạnh trong khoảng thời gian một vài năm trở lại đây và có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ trong những năm tiếp theo. Nền tri thức khoa học phát triển đánh dấu sự ra đời của các sản phẩm công nghệ hiện đại, đa dạng về mẫu mã, chủng loại, giá cả cạnh trạnh. Đứng trước những nhu cầu lớn của khách hàng, Nhà máy cơ khí 19- 5 Thái nguyên đã được thành lập và đang nỗ lực phát triển trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên trong một thị trường tương đối nhỏ và có nhiều các Doanh nghiệp cùng ngành cạnh tranh trực tiếp nhà máy còn gặp phải rất nhiều khó khăn nhà máy luôn xây dựng cho mình những phương châm kinh doanh, những chiến lược kinh doanh hợp lý khắc phục khó khăn và làm ăn có lãi. Dưới đây những thông, tin số liệu em đã tìm hiểu và thu thập được trong thời gian thực tập tại Nhà máy cơ khí 19- 5 Thái nguyên. Bản báo cáo thực tập này gồm 3 phần: Phần 1: Khái quát chung về nhà máy cơ khí 19-5 Phần 2 : Phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà máy cơ khi 19-5 Phần 3 : Đánh giá chung và đề xuất các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh của nhà máy cơ khí 19-5

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC