Đề tài Đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán BCTC tại Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Trên con đường thực hiện những cam kết với Tổ chức thương mại thế giới (WTO) khi gia nhập, Việt Nam đang dần đổi mới toàn diện và sâu sắc nền kinh tế, xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần đa sở hữu, vận hành theo cơ chế thị trường, mở cửa và hội nhập. Ngành kiểm toán Việt Nam không là một ngoại lệ nằm ngoài xu thế đó. Thị trường kiểm toán nước ta vốn đã rất cạnh tranh nay còn có sự góp mặt của các công ty kiểm toán nước ngoài với thương hiệu, uy tín đã được xây dựng lâu đời trên khắp thế giới khiến cho thị phần các công ty kiểm toán trong nước không tránh khỏi bị co hẹp. Đứng trước thách thức đó cùng với đặc thù là ngành cung cấp dịch vụ, một yêu cầu tất yếu đặt ra đối với các công ty kiểm toán Việt Nam là phải từng bước xây dựng uy tín, thương hiệu cho mình trong lòng mỗi KH cũng như các đối tượng sử dụng kết quả kiểm toán. Đó là một mục tiêu dài hạn được từng bước thực hiện thông qua từng cuộc kiểm toán mà mỗi công ty kiểm toán cần đạt được bằng cách thoả mãn nhu cầu KH, cung cấp dịch vụ kiểm toán có chất lượng nhưng đồng thời cũng phát hành các BCKT đáng tin cậy. Tuy nhiên, trên thực tế, yêu cầu của KH đôi khi lại đi ngược lại mong muốn số đông người sử dụng kết quả kiểm toán và có thể gây ảnh hưởng đến uy tín của công ty nếu KTV hoặc công ty kiểm toán dễ dàng thoả hiệp với KH. Sự sụp đổ của Athur Andersen là một bài học lớn cho các công ty kiểm toán về vấn đề này. Chính vì thế, để đạt được những giá trị lâu dài và bền vững, các công ty kiểm toán cần xây dựng và duy trì cho mình hệ thống KSCL kiểm soát chặt chẽ trong từng cuộc kiểm toán nhằm giữ cân bằng giữa đáp ứng nhu cầu KH và yêu cầu chất lượng thông tin của số đông những người sử dụng kết quả kiểm toán.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC